Beleid rond de bescherming van persoonsgegevens

Wij = Droits Quotidiens

U = de gebruiker van de website DroitsQuotidiens.design

Persoonsgegevens

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens valt alle informatie over een fysiek persoon die geïdentificeerd of identificeerbaar is.

Een fysiek persoon is identificeerbaar als hij/zij direct of indirect herkenbaar is aan de hand van een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een gebruikersnaam of 1 of meerdere elementen die specifiek verbonden zijn aan zijn/haar fysieke, fysiologische, psychische, genetische, economische, culturele of sociale identiteit.

2. Welke persoonsgegevens houden we bij?

We houden volgende soorten persoonsgegevens bij:

  • identiteitsgegevens (bijv. naam, voornaam, IP-adres, beroep);
  • contactgegevens (bijv. adres, telefoonnummer, e-mail);
  • bankgegevens (bijv. een rekeningnummer);
  • facturatiegegevens (bijv. BTW-registratie, BTW-nummer).

3. Waarom houden we uw persoonsgegevens bij?

Uw persoonsgegevens worden enkel bijgehouden om:

  • u informatie te bezorgen over onze activiteiten.

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens gebruikt worden op een adequate en pertinente manier en beperkt tot wat nodig is voor het doel waarvoor ze worden bijgehouden.

Cookies

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Ze bezorgen ons informatie wanneer u onze website bezoekt.

2. Gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies. De cookies zorgen ervoor dat we onze website kunnen aanpassen aan uw noden. We registreren het aantal bezoeken, het aantal bezochte pagina’s, uw activiteiten en hoe frequent u onze pagina bezoekt. Het statistisch programma maakt een cookie aan met een unieke identificatie. Het IP-adres wordt ook bijgehouden om de locatie van de verbinding te bepalen. Die verzamelde informatie wordt 6 maanden bijgehouden.

3. Kan u de cookies verwijderen?

U kan uw browser instellen zodat u een waarschuwing krijgt telkens er cookies aangemaakt worden of zodat de aanmaak van cookies geblokkeerd wordt.

U kan ook uw parameters aanpassen en kiezen om cookies te verwijderen of niet. Hoe u dat moet doen, hangt af van de browser die u gebruikt.

U kan ons beleid rond de bescherming van persoonsgegevens lezen op de onthaalpagina van onze website.

Uw rechten

1. Wat zijn uw rechten rond de persoonsgegevens die we gebruiken?

U heeft het recht:

  • om uw persoonsgegevens te raadplegen;
  • om incorrecte persoonsgegevens over u te laten rechtzetten binnen een zo kort mogelijke termijn;
  • om u op elk moment te verzetten, om redenen gekoppeld aan uw specifieke situatie, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;
  • om uw persoonsgegevens te laten wissen binnen een zo kort mogelijke termijn;
  • om uw akkoord voor het gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken als dat nodig is.

2. Hoe kan u uw rechten afdwingen?

U kan uw vraag sturen naar info@droitsquotidiens.be.

Een klacht kan worden ingediend bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (België)

E-mail: contact@apd-gba.be

Bewaring

1. Hoelang houden wij uw persoonsgegevens bij?

Uw gegevens worden bewaard zolang we u de dienst aanbieden waarvoor ze verzameld werden.

Zodra de dienst stopt of niet meer wordt aangeboden, houden we uw facturatiegegevens nog bij zolang we daar boekhoudkundig en fiscaal toe verplicht zijn, ofwel gedurende 7 volledige fiscale jaren.

Na die termijn worden uw gegevens verwijderd.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

1. Hebben we maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen?

Ja, we garanderen de beveiliging van uw persoonsgegevens.

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens beschermd zijn tegen toegang zonder machtiging, ongerechtvaardigd gebruik, het verlies of niet-toegestane wijzigingen. We voerden technische en organisatorische maatregelen in om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

We creëerden een systeem van toegangsmachtigingen voor onze personeelsleden. Op die manier kunnen enkel de personeelsleden die gemachtigd zijn om toegang te hebben voor concrete noden uw persoonsgegevens raadplegen.

Gegevensdeling en onderaanneming

1. Mogen wij uw persoonsgegevens delen met anderen?

Neen, wij mogen uw persoonsgegevens niet delen met anderen zoals leveranciers, partners, klanten, enz.

2. Mogen uw persoonsgegevens gebruikt worden door een onderaannemer?

Ja, wij doen beroep op onderaannemers voor IT-onderhoud, het bouwen en onderhouden van onze website, het beheer van ons klantenbestand (CRM), de boekhouding.

Die onderaannemers kunnen uw persoonsgegevens raadplegen enkel indien strikt noodzakelijk voor de uitvoering van hun opdracht. We garanderen dat elke onderaannemer eveneens maatregelen heeft genomen om te zorgen voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Verantwoordelijke voor het gebruik

1. Wie is verantwoordelijk voor het omgaan met uw persoonsgegevens?

Droits Quotidiens, vertegenwoordigd door Didier Ketels (directeur), is verantwoordelijk voor het omgaan met uw persoonsgegevens: Rue Nanon 98 – 5000 Namur (België)

E-mail: info@droitsquotidiens.be

Updates

Ons beleid rond de bescherming van persoonsgegevens kan geüpdatet worden. De wijzigingen zijn onmiddellijk van toepassing.

Vandaar vragen we om het beleid regelmatig na te lezen, zodat u goed geïnformeerd blijft.

Pin It on Pinterest