Er zijn veranderingen op til bij het ministerie van onderwijs van de Federatie Wallonië-Brussel (de Franse Gemeenschap): 1 van de projecten van het Pact voor een excellent onderwijs is om de omzendbrieven binnen het onderwijs duidelijker te maken.

DQ Legal Design begeleidt de medewerkers doorheen het hele proces.

  • In april en mei 2021 hebben we bijna 50 ambtenaren opgeleid in de technieken van legal design en klare juridische taal.
    3 groepen volgden de 2 opleidingsmodules via webinar.

  • Momenteel werken we samen aan verschillende documenten:

    • een praktische handleiding om heldere omzendbrieven te schrijven
    • een sjabloon voor omzendbrieven, om de structuur en de lay-out te uniformiseren.
  • We verzekeren een individuele coaching voor alle medewerkers die de omzendbrief van het begin van het schooljaar schrijven, 1 van de belangrijkste omzendbrieven voor de schooldirecties.

Het proces loopt nog door tot minstens eind 2022.

.

Pin It on Pinterest

Share This