Het 12de internationaal PLAIN congres vond plaats van 25 tot 27 september 2019 in Oslo, Noorwegen. Meer dan 400 internationale klare taal-experts waren aanwezig om inspiratie op te doen en ervaringen uit te wisselen. Helder Recht en Droits Quotidiens kregen de kans om hun expertise te versterken en uit te breiden, meer bepaald rond:

  • Digitalisering Meer en meer informatie wordt online verspreid. Digitale tools die goed worden ingezet, kunnen informatie toegankelijker maken.
  • Het productieproces Om in klare taal te communiceren, moeten de regels van klare taal gecombineerd worden met de dagelijkse realiteit van elke organisatie. Multidisciplinair overleg is daarbij het sleutelwoord.
  • Een organisatiecultuur rond klare taal Over de hele wereld zijn er vele initiatieven om klare taal deel te laten uitmaken van de dagelijkse werking, zowel in de publieke als in de private sector. Overheden, rechtenfaculteiten, verzekeringsinstellingen, … buigen zich allen over dezelfde vragen, ook in België. Dat werkt aanstekelijk en inspirerend.

Versterkt in onze visie op klare taal en haar voordelen, zijn we vol ideeën om verder aan de slag te gaan.

Pin It on Pinterest

Share This