Als je lezer aan je tekst begint, moet hij zich direct aangesproken voelen. Je wendt je tot je lezer op 2 manieren:

  • door een directe, vriendelijke toon te gebruiken: u / je / ik / we;
  • door onpersoonlijke zinnen met ‘het’ als onderwerp te vermijden. Niemand voelt zich aangesproken door het woord ‘het’.
Op die manier is je lezer gemotiveerd om tot het einde te lezen en onthoudt hij wat je concreet van hem verwacht. Enkele voorbeelden

Pin It on Pinterest

Share This