Op maandag 7 juni verdedigde Soizic Van Geersdaele haar thesis met als onderwerp ‘Een praktische gids voor de patiënt die slachtoffer is van een medische fout’. 

Naast het interessante onderwerp, maakte Soizic ook gebruik van de methodologie van legal design om haar thesis te schrijven, zowel voor het theoretische als het praktische gedeelte. 

Zo startte ze met een bevraging bij het doelpubliek. Vervolgens bakende ze het exacte doel van de gids af op basis van de noden van dat doelpubliek. Ze maakte een prototype dat ze liet testen om zo tot een afgewerkte, definitieve versie te komen.

Die mooie stijloefening die de grenzen verlegt van het traditioneel academisch schrijven was mogelijk dankzij de ondersteuning van haar promotor, Jean-Marc Hausmandie les geeft aan de UCL en aan de KUL.  

Droits Quotidiens Legal Design oriënteerde Soizic bij het begin van haar onderzoek en werd gevraagd als nalezer van haar thesis.

Pin It on Pinterest

Share This