Voor OCMW Brussel herschreef DQ Legal Design begin dit jaar documenten gericht aan de OCMW-gebruikers. De teksten werden herschreven in klare taal, begrijpbaar voor het doelpubliek. Ofwel: de gebruiker centraal. Ook de structuur van de brieven werd aangepakt.

Het resultaat? Documenten in begrijpbare taal voor het doelpubliek, zonder de juridische precisie en de noodzakelijke juridische verwijzingen uit het oog te verliezen.

Daarnaast herwerkten we ook instructienota’s, bedoeld voor de maatschappelijk werkers van het OCMW.


Modelbrieven, structuur en motivatie

In totaal:

  • herschreven we 29 modelbrieven voor de rechthebbenden van het OCMW (Frans en Nederlands);
  • werkten we een nieuwe structuur uit om de beslissingen van het BCSD (Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst) te communiceren;
  • hertaalden we 169 motivatiebeschrijvingen;
  • herwerkten we 38 instructienota’s naar 26 FAQ (Frequently Asked Questions).

Ontdek de versies Voor-Na:


Het proces

De begeleiding van OCMW Brussel begon met een workshop met een focusgroep met de maatschappelijke medewerkers van het OCMW.

De workshop vond plaats in oktober en betekende ook de officiële kick-off van het project.

Tijdens een voormiddag:

  • lichtten we toe wat DQLD doet met documenten en waarom we het doen;
  • lichtten we legal design en juridische klare taal toe;
  • reflecteerden en discussieerden we over de moeilijkheden waarmee de medewerkers van OCMW Brussel te maken krijgen;
  • leerden samen de context van de documenten beter te begrijpen;
  • leerden we samen de noden van het doelpubliek begrijpen.

Andere OCMW-projecten

Het is niet de eerste keer dat DQ Legal Design een OCMW helpt met de communicatie.

Sinds 2017 begeleidt Droits Quotidiens Legal Design het OCMW van Jette om administratieve documenten te herschrijven. Het gaat om beslissingen van De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Sinds 2017 begeleidt Droits Quotidiens Legal Design het OCMW van Jette om administratieve documenten te herschrijven. Het gaat om beslissingen van De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

ocmw 1030

Denkt u ook na over een project legal design of juridische klare taal?

Wij helpen u graag!

Pin It on Pinterest