Op maandag 16 november begon Droits Quotidiens Legal Design aan een nieuwe opdracht voor de Eerstelijnsdienst van de Gegevensbeschermingsautoriteit (België).

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) is een onafhankelijk controleorgaan dat erover waakt dat de basisprincipes van de bescherming van persoonsgegevens worden gerespecteerd.

Met meer dan 9000 vragen per jaar van burgers, ondernemingen en overheidsdiensten, behandelt de GBA klachten, start ze bemiddelingsprocedures en geeft ze informatie.

Het doel van het werk van Droits Quotidiens Legal Design is om, zowel in het Nederlands als in het Frans:

  • de medewerkers op te leiden in de technieken van klare juridische taal;
  • de modelbrieven die worden gebruikt, samen met de medewerkers te herschrijven.

De kick-off vergadering die plaatsvond met alle medewerkers samen gaf alvast een goede inkijk in het doelpubliek en in de context van de communicatie van de GBA.

Pin It on Pinterest

Share This