DQ Legal Design heeft haar opdracht voor de Eerstelijnsdienst (ELD) van de Gegevensbeschermingsautoriteit (België) beëindigd

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) is een onafhankelijk controleorgaan dat erover waakt dat de fundamentele principes van de bescherming van persoonsgegevens worden gerespecteerd. 

Met meer dan 9000 vragen per jaar van burgers, ondernemingen en administraties, ontvangt de ELD klachten, bemiddelt ze en geeft ze informatie.

De tweetalige opdracht van DQ Legal Design leidde tot 3 resultaten

  • een opleiding voor de medewerkers in klare juridische taal; 

  • een herschrijving van de modelantwoorden die naar de vraagstellers gestuurd worden (meer dan 100 modellen in elke taal!); 

  • nieuwe infofiches rond de meest voorkomende thema’s rond gegevensbescherming (bijvoorbeeld het recht op afbeelding of direct marketing). 

De werkdynamiek bleek enorm constructief en open-minded voor verandering. Bedankt aan de medewerkers van de GBA voor de aangename en stimulerende samenwerking.

Pin It on Pinterest

Share This