Het is een opdracht van 2 jaar die nu ten einde loopt: het opstellen vaeen huurcontract in klare taal met visuele hulpmiddelen.  

Het initiatief kwam van de provincie Namen in een directe samenwerking met de 4 sociale verhuurkantoren (SVK’s) van de provinciehet Intercultureel centrum, Lire & Ercire, het communicatiebureau Hoyo en DQ Legal Design. De opdracht verliep volledig volgens het legal designproces. 

Samen met de mensen uit het werkveld (SVK’s) stelden we vast dat het ‘Waalse huurcontract voor een hoofdverblijfplaats’, een officieel document van het Waalse Gewest, moeilijk te begrijpen was voor de huurder en verhuurder. 

Met een multidisciplinaire ploeg, samengesteld uit sociaal werkers, juristen, taalexperts, grafisten, werkten we een 1ste prototype uit van het huurcontract. 

Het contract werd getest op een testgroep van huurders. Op basis van de feedback werd het document herwerkt. Samen daarmee werden ook visuele hulpmiddelen (tekeningen en video’s) toegevoegd om het huurcontract te vervolledigen. 

Dankzij die toevoegingen kan iedereen, ook kwetsbare personen of niet-Franstaligen, veel gemakkelijker zijn rechten en plichten terugvinden in het Waalse huurcontract voor een hoofdverblijfplaats.

Het contract en de visuele hulpmiddelen zijn HIER terug te vinden. 

Om vrij te verspreiden. 

Pin It on Pinterest

Share This