Samen met onze collega’s van Helder Recht Legal Info, stelden we het ontwerp van de overzichtstabel met verjaringstermijnen op enkele plaatsen bij.

  • Aan de hand van icoontjes vind je onmiddellijk de schuld die je zoekt.
  • De duurtijd van de verjaringstermijnen kan je gemakkelijker van mekaar onderscheiden.
  • Je ziet duidelijk het verschil tussen de termijn die een schuldeiser heeft om:
    • de schuld zelf in te vorderen;
    • een beslissing van de rechtbank uit te voeren.

Je vindt de overzichtstabel via deze link.

Pin It on Pinterest

Share This