Vermijd woorden die je lezer niet vaak tegenkomt. Als er een synoniem bestaat in de alledaagse woordenschat, kies dan daarvoor. Je lezer heeft niet altijd dezelfde achtergrondkennis als jij. Hij is misschien niet vertrouwd met het onderwerp. Moeilijke of archaïsche woorden zorgen ervoor dat je lezer:

  • de tekst trager leest;
  • de inhoud mogelijk fout begrijpt.
  Als je alledaagse woorden gebruikt die je lezer snel kan plaatsen, dan vraagt het minder moeite om de tekst te begrijpen. De focus van je lezer gaat naar de kernboodschap van je tekst. Met als gevolg dat hij sneller doet wat er van hem verwacht wordt. Enkele voorbeelden

Pin It on Pinterest

Share This